Obowiązek informacyjny RODO

Informacja o ochronie danych osobowych w sklepie internetowym motocyklistka.com.pl

Szanowni Państwo,


25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie praw osób fizycznych. Motocyklistka.com.pl mając na uwadze szczególną rolę danych osobowych i ich bezpieczeństwa, zobowiązuje się do podejmowania niezbędnych działań mających na celu zapewnienie ochrony danych osobowych. W związku z czym, przekazujemy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest FHU Magdalena Skowrońska-Jaworska. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Sienkiewicza 51, 99-320 Żychlin. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres: iod.motocyklistka.com.pl@gmail.com
 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzeniem konta użytkownika. 
  2. W sklepie on-line, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. 
  3. W przypadku zakupu towarów, Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie rejestracji użytkownika w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne, natomiast w sytuacji realizacji i obsługi zamówień niezbędne do prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży. 
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji umowy kupna-sprzedaży. 
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia. 
  6. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. 
  7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 
  8. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
  9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

                                                                                                                              Zespół motocyklistka.com.pl  

Koszyk

Cart is empty

Suma
zł0.00
Zastosuj
0